ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รวมสื่อการสอน
ชื่ออาจารย์ : นางปวันรัตน์ อาจหาญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2563,06:32  อ่าน 22 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการเล่านิทานประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ระดับชั้นป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่ออาจารย์ : นางสาวซานิตา แสสะเหตุ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2563,08:42  อ่าน 4 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้นป.1-6
ชื่ออาจารย์ : นางวินิตา แก้วเทพ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2563,08:23  อ่าน 12 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้นป.1-6
ชื่ออาจารย์ : นางปวันรัตน์ อาจหาญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2563,08:22  อ่าน 15 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้นป.1-3 ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางปวันรัตน์ อาจหาญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2563,08:19  อ่าน 16 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับชั้นป.1-6 ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางพารีด๊ะห์ สาแล๊ะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2563,08:15  อ่าน 12 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับชั้นป.1-6 ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวซานิตา แสสะเหตุ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2563,08:07  อ่าน 8 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้นป.1-6
ชื่ออาจารย์ : นางพารีด๊ะห์ สาแล๊ะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2563,08:02  อ่าน 8 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นายไกรสรณ์ จันแก่นแก้ว
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2563,07:56  อ่าน 12 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางอรุณรัตน์ ไชยสุริยา
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2563,07:53  อ่าน 12 ครั้ง
รายละเอียด..