ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้นป.1-6 ปีการศึกษา 2562
ชื่อนักเรียน : เด็กชายเอกวุฒิ ทองเล็ก
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2563,08:37   อ่าน 9 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้นป.1-6 ปีการศึกษา 2562
ชื่อนักเรียน : เด็กชายเอกรัฐ ชูอรัญ
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2563,08:36   อ่าน 9 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้นป.1-6 ปีการศึกษา 2562
ชื่อนักเรียน : เด็กชายซุลตอร แหละหนิ
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2563,08:35   อ่าน 8 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการเล่านิทานประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ระดับชั้นป.1-6 ปีการศึกษา 2562
ชื่อนักเรียน : เด็กชายมูฮัมหมัดซอดีกีน รามัน
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2563,08:29   อ่าน 10 ครั้ง