ผู้บริหาร

นายอนันต์ แดงเหมือน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หลักสูตรโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/04/2019
ปรับปรุง 24/07/2020
สถิติผู้เข้าชม 26637
Page Views 29424
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียน ขุนตัดหวาย จะนะ
2 โรงเรียนวัดขุนตัดหวาย ขุนตัดหวาย จะนะ
3 โรงเรียนบ้านควนหัวช้าง คลองเปียะ จะนะ
4 โรงเรียนวัดช่องเขา คลองเปียะ จะนะ
5 โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด คลองเปียะ จะนะ
6 โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์ คู จะนะ
7 โรงเรียนบ้านโหนด คู จะนะ
8 โรงเรียนวัดนาปรือ คู จะนะ
9 โรงเรียนบ้านปากช่อง จะโหนง จะนะ
10 โรงเรียนบ้านเขาจันทร์ จะโหนง จะนะ
11 โรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222 จะโหนง จะนะ
12 โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย จะโหนง จะนะ
13 โรงเรียนบ้านนนท์ ตลิ่งชัน จะนะ
14 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ตลิ่งชัน จะนะ
15 โรงเรียนบ้านสุเหร่า ตลิ่งชัน จะนะ
16 โรงเรียนบ้านป่างาม ตลิ่งชัน จะนะ
17 โรงเรียนบ้านสะพานหัก ท่าหมอไทร จะนะ
18 โรงเรียนบ้านท่าหมาก ท่าหมอไทร จะนะ 074300251
19 โรงเรียนเหมืองควนกรด ท่าหมอไทร จะนะ
20 โรงเรียนบ้านแพร้ว ท่าหมอไทร จะนะ
21 โรงเรียนบ้านช้างคลอด ท่าหมอไทร จะนะ
22 โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ ฯ ท่าหมอไทร จะนะ
23 โรงเรียนบ้านม้างอน นาทับ จะนะ 074-300107
24 โรงเรียนบ้านท่าคลอง นาทับ จะนะ
25 โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ นาทับ จะนะ
26 โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ นาทับ จะนะ
27 โรงเรียนบ้านควนขี้แรด นาหว้า จะนะ
28 โรงเรียนบ้านควนไม้ไผ่ นาหว้า จะนะ
29 โรงเรียนบ้านนาหว้า นาหว้า จะนะ
30 โรงเรียนวัดประจ่า นาหว้า จะนะ
31 โรงเรียนบ้านหว้าหลัง นาหว้า จะนะ
32 โรงเรียนบ้านเกาะทาก นาหว้า จะนะ
33 โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว น้ำขาว จะนะ
34 โรงเรียนสุทธิรักษ์ บ้านนา จะนะ 074-207407
35 โรงเรียนบ้านนา บ้านนา จะนะ 0812778397
36 โรงเรียนบ้านลางา บ้านนา จะนะ
37 โรงเรียนบ้านนํ้าเค็ม บ้านนา จะนะ 074-300108
38 โรงเรียนบ้านโคกม้า บ้านนา จะนะ 074-300209
39 โรงเรียนวัดทุ่งพระ ป่าชิง จะนะ -
40 โรงเรียนบ้านป่าชิง ป่าชิง จะนะ
41 โรงเรียนวัดบ้านไร่ ป่าชิง จะนะ 074-300244
42 โรงเรียนจะนะวิทยา สะกอม จะนะ
43 โรงเรียนบ้านเลียบ สะกอม จะนะ
44 โรงเรียนบ้านปากบาง สะกอม จะนะ
45 โรงเรียนบ้านบ่อโชน สะกอม จะนะ
46 โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ สะกอม จะนะ
47 โรงเรียนบ้านสะกอม สะกอม จะนะ
48 โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ สะพานไม้แก่น จะนะ
49 โรงเรียนบ้านทรายขาว สะพานไม้แก่น จะนะ
50 โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น สะพานไม้แก่น จะนะ
51 โรงเรียนบ้านทุ่งครก แค จะนะ
52 โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ แค จะนะ
53 โรงเรียนบ้านแค แค จะนะ
54 โรงเรียนบ้านเก่า คลองกวาง นาทวี
55 โรงเรียนบ้านนาปรัง คลองกวาง นาทวี
56 โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง คลองกวาง นาทวี 0864982492
57 โรงเรียนบ้านโต้นนท์ คลองทราย นาทวี
58 โรงเรียนบ้านลําชิง คลองทราย นาทวี 074-801679
59 โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ คลองทราย นาทวี
60 โรงเรียนวัดลําพดจินดาราม คลองทราย นาทวี
61 โรงเรียนอายุรกิจโกศล คลองทราย นาทวี
62 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม คลองทราย นาทวี
63 โรงเรียนบ้านวังบวบ ฉาง นาทวี
64 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ฉาง นาทวี 074-536206
65 โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม ทับช้าง นาทวี
66 โรงเรียนวัดวังไทร ทับช้าง นาทวี
67 โรงเรียนบ้านกะทิง ทับช้าง นาทวี
68 โรงเรียนวัดท่าประดู่ ท่าประดู่ นาทวี
69 โรงเรียนวัดทุ่งข่า ท่าประดู่ นาทวี
70 โรงเรียนบ้านพอบิด ท่าประดู่ นาทวี
71 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรํา นาทวี นาทวี
72 โรงเรียนบ้านนาทวี นาทวี นาทวี 074371015
73 โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา นาทวี นาทวี
74 โรงเรียนบ้านเคลียง นาทวี นาทวี
75 โรงเรียนสายชล นาทวี นาทวี 074-371522
76 โรงเรียนบ้านลําลอง นาทวี นาทวี
77 โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน(บ้านพลีใต้) นาทวี นาทวี
78 โรงเรียนบ้านทุ่งนํ้าขาว นาทวี นาทวี
79 โรงเรียนบ้านโมย นาหมอศรี นาทวี
80 โรงเรียนวัดนาหมอศรี นาหมอศรี นาทวี
81 โรงเรียนทองอยู่นุตกูล ประกอบ นาทวี
82 โรงเรียนบ้านพรุหวา ประกอบ นาทวี 074300154
83 โรงเรียนบ้านประกอบ ประกอบ นาทวี
84 โรงเรียนบ้านสม็อง ปลักหนู นาทวี
85 โรงเรียนบ้านป่าเร็ด ปลักหนู นาทวี
86 โรงเรียนบ้านสะพานเคียน สะท้อน นาทวี
87 โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503) สะท้อน นาทวี (074) 372830
88 โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2 สะท้อน นาทวี 074300158
89 โรงเรียนบ้านป็อง สะท้อน นาทวี
90 โรงเรียนบ้านห้วยเต่า คูหา สะบ้าย้อย
91 โรงเรียนบ้านล่องควน คูหา สะบ้าย้อย
92 โรงเรียนโรงเรียนบ้านทับยาง คูหา สะบ้าย้อย
93 โรงเรียนบ้านคูหา คูหา สะบ้าย้อย
94 โรงเรียนบ้านทัพหลวง คูหา สะบ้าย้อย
95 โรงเรียนบ้านนาจะแหน จะแหน สะบ้าย้อย
96 โรงเรียนบ้านมุนี จะแหน สะบ้าย้อย
97 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ จะแหน สะบ้าย้อย
98 โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ทุ่งพอ สะบ้าย้อย
99 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง ทุ่งพอ สะบ้าย้อย
100 โรงเรียนบ้านโคกตก ทุ่งพอ สะบ้าย้อย
101 โรงเรียนบ้านฉลุง ทุ่งพอ สะบ้าย้อย
102 โรงเรียนบ้านเมาะลาแต ทุ่งพอ สะบ้าย้อย
103 โรงเรียนบ้านสุโสะ ธารคีรี สะบ้าย้อย
104 โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 1 บาโหย สะบ้าย้อย
105 โรงเรียนบ้านบาโหย บาโหย สะบ้าย้อย
106 โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน บ้านโหนด สะบ้าย้อย 0872922019
107 โรงเรียนบ้านห้วยบอน บ้านโหนด สะบ้าย้อย
108 โรงเรียนบ้านนาม่วง บ้านโหนด สะบ้าย้อย
109 โรงเรียนอนุบาลรุ่งภิญโญ สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย
110 โรงเรียนบ้านบ่อทอง สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย
111 โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย
112 โรงเรียนบ้านปลักบ่อ สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย
113 โรงเรียนบ้านทําเนียบ สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย
114 โรงเรียนสะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย
115 โรงเรียนบ้านไร่ สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย 074-300203
116 โรงเรียนมหิดล เขาแดง สะบ้าย้อย
117 โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา เขาแดง สะบ้าย้อย
118 โรงเรียนบ้านถํ้าตลอด เขาแดง สะบ้าย้อย
119 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล เขาแดง สะบ้าย้อย
120 โรงเรียนบ้านเก่า เปียน สะบ้าย้อย
121 โรงเรียนบ้านท่า เปียน สะบ้าย้อย
122 โรงเรียนอุทยานอุทิศ เปียน สะบ้าย้อย
123 โรงเรียนบ้านควนหรัน เปียน สะบ้าย้อย
124 โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล) ทุ่งหมอ สะเดา (074) 585184
125 โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา ทุ่งหมอ สะเดา 074585187
126 โรงเรียนชาติตระการโกศล ทุ่งหมอ สะเดา 074-300176
127 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง ท่าโพธิ์ สะเดา 074 541 913
128 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ ท่าโพธิ์ สะเดา
129 โรงเรียนบ้านยางเกาะ ปริก สะเดา
130 โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) ปริก สะเดา 074298014
131 โรงเรียนบ้านใหม่ ปริก สะเดา
132 โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา ปริก สะเดา 074-300263
133 โรงเรียนบ้านปริกใต้ ปริก สะเดา
134 โรงเรียนบ้านควนเสม็ด ปริก สะเดา
135 โรงเรียนบ้านหัวถนน ปริก สะเดา
136 โรงเรียนต.ช.ด.ทุ่งไม้ด้วน 1 ปาดังเบซาร์ สะเดา
137 โรงเรียนสังวาลย์วิท 2 ปาดังเบซาร์ สะเดา
138 โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์ ปาดังเบซาร์ สะเดา
139 โรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา 2 ปาดังเบซาร์ สะเดา
140 โรงเรียนสุขเกษมวิทยา ปาดังเบซาร์ สะเดา 074-521750
141 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย ปาดังเบซาร์ สะเดา 0864890020
142 โรงเรียนบ้านไร่ (ตระเวนชายแดนอนุสรณ์) ปาดังเบซาร์ สะเดา 0862907653
143 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง ปาดังเบซาร์ สะเดา
144 โรงเรียนอนุบาลแก้วบุตร-คูสกุล ปาดังเบซาร์ สะเดา
145 โรงเรียนบ้านท่าข่อย ปาดังเบซาร์ สะเดา
146 โรงเรียนบ้านพังลา พังลา สะเดา
147 โรงเรียนวงศ์วิทย์ พังลา สะเดา
148 โรงเรียนอนุบาลวงศ์วิทย์ พังลา สะเดา
149 โรงเรียนบ้านระตะ พังลา สะเดา (074) 541766
150 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) พังลา สะเดา 074-541163
151 โรงเรียนบ้านคลองแงะ พังลา สะเดา (074) 541163
152 โรงเรียนวัดม่วงก็อง พังลา สะเดา
153 โรงเรียนอนุบาลเสนพงศ์ สะเดา สะเดา
154 โรงเรียนเสนพงศ์ สะเดา สะเดา
155 โรงเรียนสะเดา(ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์) สะเดา สะเดา
156 โรงเรียนเทศบาล1 บ้านสะเดา สะเดา สะเดา
157 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สำนักขาม สะเดา (074) 398929
158 โรงเรียนบ้านพรุเตียว สำนักขาม สะเดา
159 โรงเรียนสามัคคีศาสน์วิทยา สำนักขาม สะเดา 0803962352
160 โรงเรียนบ้านสํานักขาม สำนักขาม สะเดา
161 โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว สำนักขาม สะเดา
162 โรงเรียนบ้านทับโกบ สำนักขาม สะเดา
163 โรงเรียนบ้านนํ้าลัด สำนักแต้ว สะเดา
164 โรงเรียนวัดห้วยคู สำนักแต้ว สะเดา
165 โรงเรียนบ้านม่วง สำนักแต้ว สะเดา
166 โรงเรียนบ้านเกาะค่าง สำนักแต้ว สะเดา
167 โรงเรียนบ้านควนตานี สำนักแต้ว สะเดา
168 โรงเรียนวัดเขามีเกียรติ เขามีเกียรติ สะเดา (074)542374
169 โรงเรียนบ้านสํานักหว้า เขามีเกียรติ สะเดา
170 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80 (ชุมชนบ้านวังปริง) เขามีเกียรติ สะเดา
171 โรงเรียนบ้านท่าม่วง ท่าม่วง เทพา
172 โรงเรียนบ้านโคกกอ ท่าม่วง เทพา
173 โรงเรียนบ้านควนหรัน ท่าม่วง เทพา
174 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 ท่าม่วง เทพา 074-318264
175 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ท่าม่วง เทพา
176 โรงเรียนบ้านพรุชิง ท่าม่วง เทพา
177 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ท่าม่วง เทพา
178 โรงเรียนบ้านกระอาน ท่าม่วง เทพา
179 โรงเรียนบ้านใหม่ ท่าม่วง เทพา
180 โรงเรียนบ้านนาจวก ท่าม่วง เทพา
181 โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง ปากบาง เทพา
182 โรงเรียนบ้านคลองขุด ปากบาง เทพา
183 โรงเรียนบ้านตาแปด ปากบาง เทพา
184 โรงเรียนบ้านบ่อเตย ปากบาง เทพา
185 โรงเรียนบ้านตูหยง ปากบาง เทพา -
186 โรงเรียนบ้านคลองประดู่ ปากบาง เทพา
187 โรงเรียนบ้านควนตีหมุน ปากบาง เทพา
188 โรงเรียนบ้านลำไพล ลำไพล เทพา
189 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ลำไพล เทพา
190 โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ ลำไพล เทพา
191 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ ลำไพล เทพา
192 โรงเรียนบ้านท่าไทร ลำไพล เทพา
193 โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ ลำไพล เทพา
194 โรงเรียนวัดปริก ลำไพล เทพา
195 โรงเรียนบ้านแม่ที ลำไพล เทพา
196 โรงเรียนบ้านลำเปา ลำไพล เทพา
197 โรงเรียนวัดคลองยอ วังใหญ่ เทพา 081-9590852
198 โรงเรียนบ้านควนหมาก วังใหญ่ เทพา
199 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วังใหญ่ เทพา
200 โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี สะกอม เทพา
201 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ สะกอม เทพา
202 โรงเรียนบ้านเขาน้อย สะกอม เทพา
203 โรงเรียนบ้านสวรรค์ สะกอม เทพา 074300242
204 โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า สะกอม เทพา 074300137
205 โรงเรียนบ้านแซะ สะกอม เทพา
206 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม สะกอม เทพา
207 โรงเรียนบ้านกรงอิตํา เกาะสะบ้า เทพา
208 โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม เกาะสะบ้า เทพา
209 โรงเรียนบ้านโคกพยอม เกาะสะบ้า เทพา
210 โรงเรียนวัดนิคมประสาท (บุญชอบ สาครินทร์) เกาะสะบ้า เทพา
211 โรงเรียนบ้านพรุตู เกาะสะบ้า เทพา
212 โรงเรียนบ้านป่าโอน เทพา เทพา
213 โรงเรียนบ้านป่ากอ เทพา เทพา
214 โรงเรียนบ้านพระพุทธ เทพา เทพา
215 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 เทพา เทพา
216 โรงเรียนบ้านเทพา เทพา เทพา
217 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 เทพา เทพา
218 โรงเรียนอนุบาลเทพา เทพา เทพา
219 โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ เทพา เทพา 074300240