ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมจัดทำโครงการส่งเสริมการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐ (อ่าน 8) 24 ก.ค. 63
จิตอาสาพัฒนาทาสีรั้วโรงเรียน (อ่าน 12) 24 ก.ค. 63
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 7) 24 ก.ค. 63
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี (อ่าน 19) 18 ก.ค. 63
ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพบิดาของนางสาวกชพร มุสิกะรักษ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา (อ่าน 14) 18 ก.ค. 63
ประเมินวิทยฐานะชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (อ่าน 13) 10 ก.ค. 63
ร่วมรับชมการประชุมชี้แจงนโยบาย ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Video conference ของสพป.สงขลา เขต 3 (อ่าน 27) 03 ก.ค. 63
ติดตามการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 (อ่าน 38) 03 ก.ค. 63
ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมประชุมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 38) 25 มิ.ย. 63
ศึกษาธิการภาค 7 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง (อ่าน 36) 23 มิ.ย. 63
ประชุมครูเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่1/2563 (อ่าน 33) 17 มิ.ย. 63
การจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในสถานการณ์โควิด-19 (อ่าน 25) 06 มิ.ย. 63
คณะครูโรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวังติดตามการเรียนทางไกลของนักเรียนในสัปดาห์ที่ 3 (อ่าน 39) 06 มิ.ย. 63
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ทางโรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวังได้ยืนยันการติดตั้งโครงการเช่าใช้บริการอินเทอร์เ (อ่าน 34) 06 มิ.ย. 63
นายอนันต์ แดงเหมือน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง ได้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการการเรียนการสอ (อ่าน 32) 03 มิ.ย. 63
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวังดำเนินการมอบเงินทุนเสมอภาคเพิ่มเติมภายใต้สถานการณ (อ่าน 22) 03 มิ.ย. 63
สรุปผลกิจกรรมการแข่งขัน "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน" ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 35) 28 พ.ย. 62
การจัดสอบเพื่อประเมินนักเรียนด้านการอ่านออก-เขียนได้ (อ่าน 27) 28 พ.ย. 62
กีฬาสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน ประจำปี 2562 (อ่าน 27) 28 พ.ย. 62
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2562 (อ่าน 26) 28 พ.ย. 62
พิธีมอบวุฒิบัตร และแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อยที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 27) 28 พ.ย. 62