ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม Big Cleaning Day
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 63
ทดสอบวัดความรู้ทักษะภาษาไทย
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 63
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 63
คุณณัฐพงศ์ แก้วคำ นายช่างโยธาเทศบาลตำบลนาทวีนอก มอบอาหารเช้าให้กับนักเรียน
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 63
ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 63
ร่วมเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 63
สังสรรค์ วันเกษียณ เครือข่ายทศภูมิ ประจำปี 63
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 63
ประชุมจัดทำโครงการส่งเสริมการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐ
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 63
จิตอาสาพัฒนาทาสีรั้วโรงเรียน
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 63
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2563
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 63
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 63
ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพบิดาของนางสาวกชพร มุสิกะรักษ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 63
ประเมินวิทยฐานะชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 63
ร่วมรับชมการประชุมชี้แจงนโยบาย ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Video conference ของสพป.สงขลา เขต 3
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 63
ติดตามการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ COVID-19
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 63
ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมประชุมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 63
ศึกษาธิการภาค 7 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 63
ประชุมครูเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่1/2563
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 63
การจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในสถานการณ์โควิด-19
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 63
คณะครูโรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวังติดตามการเรียนทางไกลของนักเรียนในสัปดาห์ที่ 3
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 63