ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ แดงเหมือน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :