ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2563
นายอนันต์  แดงเหมือน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง  พร้อมด้วยคณะครูได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและกรรมการสถานศึกษา  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภาพรวมได้พูดคุยชี้แจงนโยบายการทำงาน  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะครู ผู้ปกครอง  และคณะกรรมการสถานศึกษา  ได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพร้อมชี้แจงแผนงานงบประมาณโครงการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และมีการมอบทุนการศึกษา ของรางวัลให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2563,13:36   อ่าน 5 ครั้ง