ภาพกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาทาสีรั้วโรงเรียน
โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง  นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายอนันต์  แดงเหมือน  พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร  กรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน  ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ร่วมใจทาสีรั้วโรงเรียน” เพื่อปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนให้สะอาด สวยงาม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมที่ดีระหว่างชุมชนและโรงเรียน  โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี  เกิดความประทับใจต่อการทำงานและประทับใจแก่ผู้มาเยือน
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2563,13:31   อ่าน 49 ครั้ง