ภาพกิจกรรม
ติดตามการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ COVID-19
วันที่ 3 กรกฎาคม  2563  นางบุศรินทร์  นาคอุบล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3  ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2563  ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ณ โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2563,19:21   อ่าน 33 ครั้ง