ภาพกิจกรรม
ศึกษาธิการภาค 7 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง
สำนักงานศึกษาธิการภาค 7  ลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสถานการณ์ COVID-19  นำโดย  นายราชันย์  สันติวงศ์วิวัฒน์  ผู้แทนศึกษาธิการภาค 7 นายดนรอหีม  สุนทรมาลาตี ผู้เชี่ยวชาญอิสลามศึกษา  และนางไซหนับ  เอสเอ  บุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา  ได้ติดตามการดำเนินงานและจัดเก็บข้อมูลความพร้อมของต้นแบบ  One Teacher ชายแดนใต้ 
ตามโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนชายแดนใต้ประจำปี 2563 พร้อมติดตามข้อมูลการปิดและเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2563,12:56   อ่าน 37 ครั้ง