ภาพกิจกรรม
ประชุมครูเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 16 มิถุนายน  2563  โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3  จัดประชุมครูเพื่อรายงานผลการเรียนผ่านระบบ DLIT ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอนันต์  แดงเหมือน  พูดคุยชี้แจงนโยบายการทำงานและกิจกรรมต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นของโรงเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2563,09:47   อ่าน 34 ครั้ง