คณะผู้บริหาร

นายอนันต์ แดงเหมือน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา