ผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
ผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
การแข่งขันการเล่านิทานประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ระดับชั้นป.1-6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเบญจรงค์สงขลา 3  ครั้งที่ 7 (ครั้งที่ 69) ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3